top of page

Akupunktúra

Podstata akupunktúry spočíva v ošetrení niektorých miest tela, ktoré sa nazývajú aktívne body vpichom špeciálnych tenkých ihiel. Ošetrenie bodov možno vykonávať aj iným spôsobom - napríklad teplom pri moxibuscii, tlakom pri akupresúre, slabým elektrickým prúdom pri elektroakupunktúre, laserovým lúčom pri laseropunktúre, injekčnou aplikáciou homeopatických liekov pri homeosiniatrii a podobne.


Aktívne body majú vnútornú spojitosť s vnútornými orgánmi, tkanivami, alebo funkciami organizmu. Preto pri ich poruchách, alebo pri ochoreniach bývajú citlivé na tlak a spätne, ich podráždením možno liečebne pôsobiť na príslušný orgán či jeho funkciu a súčasne aj na celý organizmus. Ak sa akupunktúra vykoná vo včasnom štádiu ochorenia, dochádza k jeho vyliečeniu a k úplnej obnove zdravia. U pokročilejších a chronických ochorení akupunktúra svojim protibolestivým, protizápalovým, celkovo posilňujúcim, upokojujúcim a regulačným pôsobením, tvorí dôležitú súčasť starostlivosti o zdravie.


Akupunktúra je liečba fyziologická, ktorá upravuje a usmerňuje priebeh životných dejov, zvyšuje odolnosť a obranyschopnosť organizmu a priaznivo liečebne pôsobí aj na také ochorenia, pri liečbe ktorých súčasná konvenčná medicína často zlyháva. Alebo aj vtedy, ak chorý nemôže užívať lieky kvôli precitlivenosti, či v dôsledku poruchy vnútorných orgánov.


Akupunktúra ovplyvňuje človeka ako celok, v jednote jeho tela a duše. Je účinná, bezpečná a na rozdiel od viacerých moderných liečebných postupov nemá nijaké vedľajšie nepriaznivé účinky. Samozrejme za predpokladu, že ju vykonáva kvalifikovaný a skúsený lekár u vyšetreného pacienta. Pomáha teda skvalitňovať a urýchlovať liečebný proces a výrazne zvyšovať kvalitu života.

Akupunktúra - indikácie a kontraindikácie

Akupunktúra dosahuje úspechy v liečbe, diagnostike a prevencii asi 350 rozličných ochorení. Uvedieme aspoň niektoré - najčastejšie.


Bolesť každého druhu:

bolesti hlavy, zubov a tváre, kĺbov, krížov a chrbtice, migréna, neuralgia trojklanného nervu, poúrazové a pooperačné bolesti a všetky ostatné algické stavy.


Funkčné a psychosomatické poruchy:

vredová choroba žalúdka a dvanástorníka, dyskinézy (poruchy hybnosti a funkcie) žlčníka a žlčových ciest, čriev, kardiospazmus, žalúdočná a črevná dyspepsia, chronická hnačka a zápcha, ťažkosti po infekčnej žltačke a po operáciách žlčníka a žalúdka, zvýšený krvný tlak v I. a II. štádiu, znížený krvný tlak, stenokardia (bolesť pri srdci), impotencia, frigidita, nočné pomočovanie, bolestivá menštruácia a poruchy menštruačného cyklu, primárna ženská sterilita, klimakterické ťažkosti, zvýšená únavnosť, celková telesná slabosť a malátnosť, problémy s trávením, ochorenia obličiek a močového mechúra, poruchy sluchu, chuti a čuchu, zajakavosť a iné poruchy reči, niektoré metabolické poruchy, toxické záťaže (priotrávenie) organizmu jedmi a škodlivinami z vonkajšieho i vnútorného prostredia.


Alergické a cievne ochorenia:

astma, žihľavka, senná (alergická) nádcha, atopický ekzém, poruchy prekrvenia končatín, tzv. Raynaudova a Meniérova choroba, vazoneurózy.


Neurologické a reumatické ochorenia:

neurózy, depresie, tiky a spazmy tváre, zápaly nervov, obrna lícneho nervu, poruchy hybnosti končatín a svalové spazmy, poruchy spánku, stavy po náhlych príhodách mozgových, bolesti a vertebrogénne ochorenia chrbtice, lumboischiadický, cervikobrachiálny a cervikokraniálny syndróm, artrózy, artritídy a iné choroby kĺbov, periarthritis humeroskapularis, tzv. tenisový lakeť, syndróm karpálneho tunela, osteoporóza, Parkinsonova choroba.

Psychické ochorenia:

neurózy, depresie, stavy prepracovanosti a nadmerného stresu (manažérsky syndróm), burnout  syndróm.


Iné indikácie:

ako súčasť komplexnej terapie väčšiny ochorení vo všetkých klinických odboroch medicíny.

 

V športovej medicíne:

obnova a zvyšovanie výkonnosti a odolnosti, skvalitnenie a urýchlenie liečby športových poranení, uvolnenie spazmov, preventívne a rekondičné ošetrenia, poruchy imunity, syndróm chronickej únavy, tzv. manažérsky syndróm (ťažkosti zo stresu a prepracovania).


Akupunktúru nemožno vykonávať v tehotnosti, u ľudí s hemofíliou a inými poruchami krvácavosti, u dojčiat a u ľudí s akútnou psychózou a motorickým nepokojom.


Pri diagnostike a liečbe sa v súlade so stavom chorého a charakterom ochorenia na stimuláciu vyberajú buď aktívne body na povrchu tela (klasická korporálna akupunktúra), alebo body a zóny tzv. mikrosystémov: ušnice. (aurikuloterapia, aurikulomedicína) , dlane a ruky (cheiropunktúra, Su-Jok) nohy a chodidla (podopunktúra, reflexológia), tváre (faciopunktúra), vlasatej časti hlavy (kraniopunktúra), ústnej a nosovej dutiny, jazyka a ďalších. Pri niektorých, hlavne funkčných, bolestivých a alergických ochoreniach môže akupunktúra predstavovať hlavný a jediný spôsob terapie. V prevažnej väčšine prípadov sa však vykonáva ako súčasť komplexnej liečebnej a preventívnej starostlivosti.

Tradičné predstavy na pôsobenie akupunktúry vychádzajú z koncepcie jednotného vesmírneho zákona, ktorému sa podriaďuje aj človek. Jednota sveta tao je dosahovaná zápolením a súčasne aj neodlučiteľnosťou prvkov jang - jin, večnou osciláciou medzi nimi, ich vzájomne sa podmieňujúcim zrodom a zánikom i dynamickým vyrovnávaním rovnováhy. Záporný prvok jin, zelený drak, ako ženský princíp predstavuje všetko pasívne. Kladný prvok jang, červený drak — mužský princíp všetko, čo je aktívne a expanzívne. Ku každému z nich sa potom priraďujú veci a javy protichodného charakteru, ktoré sa navzájom podmieňujú a doplňujú. Napríklad jin, ktorý zodpovedá Zemi, obsahuje noc a tmu, vlhkosť a chlad, slabosť a nedostatok. Naproti tomu jang, ktorý zodpovedá nebu, obsahuje svetlo a deň, teplo a oheň, silu a dostatok. Logiku celej koncepcie pochopíme, ak si uvážime, že noc ustupuje dňu, že zimu vystrieda leto, že pojem dobro by akosi strácal svoj význam, keby nebol aj jeho protipól zlo. V organizme zasa spánok umožňuje načerpanie síl a následné bdenie, po vdychu musí nasledovať výdych, po stiahnutí svalu nastáva jeho uvoľnenie atď. 


Život organizmu je podmienený kolobehom energie čchi, pretože tá je akýmsi fluidom života, ktoré ovláda, riadi a spája všetky orgány a koordinuje ich funkcie. Kolobeh energie čchi sa uskutočňuje v dráhach akupunktúry, ktoré tvoria spojnice aktívnych bodov. Je ich spolu 14 a sú navzájom prepojené. Dve z nich prebiehajú pozdĺž prednej a zadnej stredovej línie tela, ostatné patria k jednotlivým orgánom, podľa ktorých sa aj nazývajú. Každá orgánová dráha je párová, má dve vetvy prebiehajúce na pravej a ľavej polovici tela. 


Pri plynulom a nerušenom toku čchi panuje v organizme súlad a zdravie. Ak sa však tento obeh niekde spomalí či zastaví, spôsobí ochorenie organizmu, nesúlad životných dejov a v najťažších prípadoch smrť. Úlohou správne vykonávanej akupunktúry je usmerniť a obnoviť kolobeh čchi i rovnováhu jang-jin a tak znovudosiahnuť harmóniu reprezentujúcu zdravie. Aktívne body, ktoré predstavujú akési regulačné ventily, to pri adekvátnom ošetrení umožňujú.

Toto je tradičná teória pôsobenia akupunktúry vychádzajúca z tradičnej čínskej prírodnej filozofie starej asi 7 tisíc rokov. Z nej asi 500 rokov pred Kristom sa sformoval Taoizmus ako filozofický smer. Tento však nie je identický s Taoizmom ako náboženstvom, ktoré vzniklo až v 2.storočí po Kristovi a prevzalo celý pojmový aparát čínskej prírodnej filozofie. Vznik náboženstva Taoizmu bol podmienený potrebou Číny mať vlastné náboženstvo a ako reakcia na šíriaci sa indický budhizmus.
Z uvedeného jasne vyplýva, že tvrdenie, že akupunktúra pochádza z Taoizmu ako náboženstva je úplne nezmyselné. Konečne dnes už existuje veľa teórií a dôkazov pôsobenia akupunktúry v intenciách modernej vedeckej medicíny. Súčasne treba konštatovať aj to, že u nás vykonávaná moderná akupunktúra nemá nič spoločné s New Age či ezoterikou a nepoužíva nijaké magické rituály či praktiky. Na Slovensku je odborom medicíny, môžu ju vykonávať iba špeciálne erudovaní lekári, ktorí dosahujú veľmi dobré liečebné výsledky u mnohých indikovaných ochorení. 

bottom of page