top of page

Najčastejšie otázky

Je akupunktúra bolestivá?

 

Akupunktúra je vpichovanie tenkých ihiel do aktívnych bodov, pričom ako prvá je prepichovaná koža. Už z tohto titulu je zrejmé že sa jedná o zákrok ktorý môže byť citlivo vnímaný lebo v koži je najviac receptorov. Snažíme sa však pocit bolesti minimalizovať tým že používame japonskú techniku rýchlych vpichov cez špeciálny zavádzač - takže výkon sa už menej bolestivo robiť nedá. Teda akupunktúru môže byť cítiť a u citlivejších ľudí s nižším prahom bolesti môže vpich ihly aj zabolieť ale iba na veľmi krátky čas čo sa určite dá bez problémov vydržať - najmä vtedy ak to je vykompenzované dobrým 

efektom liečby.

 

Koľko akupunktúr je treba vykonať a ako často?

 

Celá kúra akupunktúry predstavuje 10 sedení a optimálne je vykonať 2 až 3 ošetrenia týždenne.

 

Kedy začne akupunktúra účinkovať?

 

Zo skúsenosti vieme že efekt akupunktúry začína najčastejšie asi v polovici kúry. Podotýkame, že akupunktúra aj keď často neúčinkuje okamžite má zotrvačný efekt a maximum jej účinku je asi 3 týždne po ukončení 10. sedenia. Avšak treba otvorene povedať že asi 10% ľudí na akupunktúru slabo reaguje.

 

Koľko ihiel je potrebných na vykonanie akupunktúry?

 

Neplatí zásada že čím viac ihiel tým lepšia akupunktúra. Snažíme sa o to aby bol počet ihiel čo najmenší ale tento závisí individuálne od toho aký problém sa rieši.

 

Dá sa akupunktúra vykonávať aj v tehotenstve?

 

V tehotenstve je pri akupunktúre zvýšené riziko potratu, preto túto počas gravidity nevykonávame.

 

Je nutné aby sa robila vždy aj ušná akupunktúra?

 

Ušnica predstavuje mikrosystém v ktorom je okopírovaný celý organizmus. Preto sa cez ušnicu svýhodou dajú ovplyvňovať aj vzdialené lokality a akupunktúra kombinovaná aj s ušnou je tým účinnejšia. Avšak v princípe je možná aj varianta akupunktúry s vynechaním ušnice.

 

Je možné liečiť sa súčasne akupunktúrou a aj postupmi klasickej medicíny?

 

Áno, súčasne s akupunktúrou je možné (a často aj vhodné) chodiť na rehabilitáciu.Takisto možno brať infúznu liečbu alebo užívať naordinované lieky pričom je ale snaha dávky liekov znižovať.

 

Je po akupunktúre nutný kľudový režim?

 

Nie, tento po akupunktúre nieje potrebný (na rozdiel napríklad od infúznej liečby).

 

Má akupunktúra nejaké vedľajšie negatívne účinky?

 

Odborne vykonaná akupunktúra nemá nijaké vedľajšie negatívne účinky. Naopak možno tu hovoriť o vedľajších pozitívnych účinkoch keď sa často zlepší nejaký zdravotný problém na ktorý sa bezprostredne akupunktúra ani neaplikovala (napr. zlepšnie psychiky a celkovej vitality).   

 

Je akupunktúra hygienicky nezávadná?

 

Na akupunktúru sa používajú výlučne sterilné ihly, miesto vpichu sa pred ošetrením dezinfikuje – takže výkon je bezpečný a nemožno pri ňom dostať žiadnu infekciu.

 

Robíte aj prepichovanie uší a iných častí tela?

 

Nie, takéto postupy nevykonávame, s prepichovaním uší sa možno obrátiť napr. na ústav lekárskej kozmetiky.

bottom of page