top of page

Celostná medicína

- poradenstvo v celostnej liečbe / komplexnej liečbe -

komplexna-medicina.jpg

Náš organizmus je v podstate veľmi dobre fungujúci a odolný systém, ktorý sa geneticky vyvíjal k svojej dokonalosti celé tisícročia. Za ideálnych podmienok môže človek žiť v dokonalom zdraví, ale ak organizmus dlhodobo vystavujeme nevhodným podmienkam v istom kritickom momente stráca svoju odolnosť a schopnosť samoregenerácie. Potom prichádzajú najrôznejšie zdravotné problémy, a ak za nimi nie je nevhodná genetická mutácia, vo veľkej väčšine prípadov sú spôsobené našim nevhodným konaním a myslením.

Za najčastejšími zdravotnými problémami, s ktorými prišli do našej ordinácie naši pacienti, boli v skutočnosti tzv. "prvotné spúšťače", ktoré ochromujú imunitný systém a schopnosť samoregenerácie organizmu. Tie najhlavnejšie sú:

 1. Nevhodná výživa, teda kvalita, zloženie, frekvencia a množstvo prijímanej stravy

 2. Nesprávne dýchanie, nedostatok príležitostí pre dostatočné okysličenie organzmu a škodlivé zloženie vzduchu

 3. Nedostatočná fyzická aktivita, ktorú by telo ku správnemu fungovaniu potrebovalo

 4. Nesprávne držanie tela, nevhodné pohyby a fyzické aktivity

 5. Stresujúce prostredie, situácie alebo stresujúce vzťahy na pracovisku, v škole či v rodine

 6. Nedostatok spánku a relaxu potrebného na dostatočnú regeneráciu organizmu

 7. Závislosti na veciach, peniazoch, majetku, práci, osobách, gamblingu, drogách, spoločenskom statuse a pod., ktoré spôsobujú zbytočné úzkosti a stres

 8. Nedostatok voľnočasových aktivít prinášajúcich psychike duševné naplnenie, regeneráciu, uvoľnenie a radosť

 9. Úzkostné myšlienky prameniace z našich sklamaní z minulosti, neistoty zo súčasnosti a strachu z budúcnosti

 10. Neschopnosť ekonomicky sa primerane zabezpečiť a nájsť účinné riešenia svojich každodenných problémov

 11. Stanovovanie si nereálnych životných cieľov a pridŕžanie sa nereálnych očakávaní o fungovaní sveta

 12. Neschopnosť nájsť primárnu radosť zo života a svoje životné poslanie


 

Je dobré uvedomiť si, že tieto prvotné spúšťače zvyčajne fungujú nenápadne, dlhodobo, súčasne a v synergickom efekte. Pôsobením spúšťačov 5 až 12 sa organizmus dostáva do permenentného stresu a následnej úzkosti, ktoré postupne ochromujú imunitu a samoregeneračné schopnosti organizmu. Jeden spúšťač podporuje druhý, a tak spoločne znásobujú svoj deštrukčný vplyv na organizmus, ktorý rokmi môže napokon prerásť aj do veľmi závažných ochorení. Náš organizmus veľmi dlho znesie zlé podmienky, ale v istom kritickom momente sa v nejoslabenejších častiach ľudského tela vyvinie zdravotný problém ako informácia pre nás, že je čas v našom živote niečo zmeniť.


Na liečbu ochorení je vždy nevyhnutné v prvom rade využiť všetky možné overené postupy klasickej medicíny. Ak liečba nezaberá alebo nezaberá dostatočne účinne, je užitočné klasickú liečbu podporiť energo-informačnou liečbou, ako je akupunktúra, homeopatia či shiatsu terapia, s ktorými máme bohaté skúsenosti a skvelé výsledky. Ak má ale pacient záujem natrvalo zbaviť sa nejakého zdravotného problému je tiež nevyhnutné, aby sa jeho pozornosť sústredila aj na prvotné spúšťače, ktoré často stoja na úplnom začiatku väčšiny ochorení.


V ambulancii ACUS si rozhodne uvedomujeme dôležitý význam celostného pohľadu na zdravie pacienta, ale z hľadiska našich kapacít si nemôžeme dovoliť venovať poradenstvu v celostnej liečbe toľko času, koľko by každý pacient potreboval. Veríme ale, že naši pacienti intuitívne pochopia duchovný význam a posolstvo svojho ochorenia, uvedomia si jeho príčiny, a sami nájdu spôsob ako klasickú a energo-informačnú liečbu podporiť pomocou nevyhnutnej zmeny konania, životného štýlu a spôsobu myslenia.


Ak by ste mali záujem venovať sa intenzívne aj svojej celostnej liečbe, ste vnútorne pripravení na niektoré nevyhnutné zmeny v myslení a spôsobe svojho života, ponúkame vám niekoľko rád, na čom by ste mohli začať pracovať.

 

Nevhodná výživa, teda kvalita, zloženie, frekvencia a množstvo prijímanej stravy

Dbajte na to, aby mäso nebolo nevyhnutnou súčasťou každého vášho pokrmu, a tiež dbajte, aby vláknina v podobe celozrnných obilnín, zeleniny, ovocia a všetkých možných plodov naopak bola nevyhnutnou súčasťou každého jedla. Minimalizujte príjem živočíšneho tuku, spracovaných potravín, ako aj príjem cukru a soli. Jedzte z mierou, a len také množstvá a tak často, aby vaše telo nevytváralo nadbytočné tukové zásoby. Bude ideálne ak si nastavíte také porcie, aby bol obvod vášho pásu polovicou vašej výšky. Pite nesladené nápoje a hlavne čistú vodu. Zredukujte konzumovanie alkoholu a kofeínu na minimum. Upravením vašej hmotnosti, predídete širokému spektru civilizačných ochorení a mnoho zdravotných problémov sa zredukovaním vašej hmotnosti samovoľne odstráni.

 

 


Nesprávne dýchanie, nedostatok príležitostí pre dostatočné okysličenie organizmu a škodlivé zloženie vzduchu

Pozorujte chvíľu vaše dýchanie, či je váš dych pokojný, plynulý a hlboký. Ak tomu tak nie je, cvičte to a naučte sa správne dýchať, aby váš dych neustále pomáhal uvoľňovať prípadnú nežiadúcu úzkosť a napätie. Pokúste sa dostať aspoň raz denne do prírody, do oblastí s čistým vzduchom. Dýchajte tam o niečo hlbšie a prekysličujte si organizmus. Ak ste sa rozhodli žiť v znečistenej priemyselnej zóne so zlým ovzduším, ešte raz dobre zvážte, či vám to stojí za to.

 

 


Nedostatočná fyzická aktivita, ktorú by telo ku správnemu fungovaniu potrebovalo

Dbajte o to, aby ste denne manuálne pracovali alebo športovali. Vyberte si takú športovo -rekreačnú aktivitu, ktorá posilní vaše svaly, pridá svalom potrebný objem, ponaťahuje vaše šľachy, ponamáha ale nezničí vaše kĺby. Zaraďte do svojich športových aktivít tiež nejaké kardio cvičenie, ktoré posilní vaše srdce a dokonale prekrví telo ako napríklad kardio cvičenie, jogging alebo aspoň nordic walking. Užitočné je zaradiť do svojho programu športovo-rekreačných aktivít aj nejaké pohybovo-meditatívne cvičenie ako je jóga, taj-či alebo či-kung, ktoré upokoja a zregenerujú vašu psychiku.

 


 

Nesprávne držanie tela, nevhodné pohyby a nežiadúce fyzické aktivity

Naučte sa mať chrbticu za každých okolností v správnej polohe a uvoľnenú či sedíte, ležíte, stojíte alebo chodíte. Nesprávna poloha chrbtice zapríčiňuje jej zbytočné namáhanie, a môže viesť k jej poškodeniu a chronickým bolestiam. Ak sa hýbete, vykonávajte len také pohyby a také fyzické aktivity, ktoré nepoškodia vaše kĺby, svaly a šľachy. Ak vám telo dá jasne najavo, že isté športové aktivity vaše telo trvalo poškodzujú, vyraďte ich a nahraďte takými, ktoré budú zdraviu prospešné. 

Nasledujúce rady sú zamerané na odbúravanie úzkostí, stresu a strachu, v každodennom živote, pretože tieto negatívne emócie sú zodpovedné za nežiadúce vyplavovanie stresových hormónov do organizmu, čo má za následok paralyzovanie imunitného systému a regeneračných schopností organizmu.

 


 

Stresujúce prostredie, situácie alebo stresujúce vzťahy na pracovisku, v škole či v rodine

Spravte si audit vašich úzkostí, strachov a stresu. Vyhodnoťte množstvo úzkosti, strachu či stresu vo všetkých vašich vzťahoch, každodenných situáciách a prostrediach, v ktorých sa pohybujete. Analyzujte, čo konkrétne stojí za stresom, strachom či úzkosťami, a pouvažujte, ako by sa dali odstrániť, či aspoň zmierniť. Ak sú tieto emócie príliš silné a zažívate ich denne, či prerastajú do permanentného stresu, strachu a úzkosti, a neviete ich zvládnuť, nebráňte sa toxické vzťahy, situácie a prostredia natrvalo opustiť. Minimalizovanie každodenného stresu, strachu a úzkosti je základná podmienka pre optimálne fungovanie imunity a samoregenerácie organizmu.

 


 

Nedostatok spánku a relaxu potrebného pre dostatočnú regeneráciu organizmu

Spite toľko, koľko si váš organizmus žiada. Spite minimálne 8 hodín v noci a zdriemnite krátko aj počas dňa, ak si to telo žiada, a ak vám to zamestnanie a spôsob života umožňuje. Naučte sa relaxovať vždy, keď je to len trocha možné. Jednoducho len privriete oči, stíšite sa na pár minút a doprajte si denne to najhlbšie uvoľnenie. Zažite tie najpríjemnejšie pocity, ktoré toto hlboké uvoľnenie prináša. Tento stav absolútneho uvoľnenia aktivizuje imunitný systém a samoregeneračné procesy v organizme.


 

Závislosti na veciach, peniazoch, majetku, práci, osobách, gamblingu, drogách, spoločenskom statuse a pod., ktoré spôsobujú zbytočné úzkosti a stres

Akékoľvek závislosti prinášajú psychike krátkodobú spokojnosť a radosť, avšak prinášajú úzkosti ak sú v nedostatku. Vykonajte si audit vašich závislostí, buďte objektívni, pomenujte ich a zmerajte ich silu. Ak sú vaše závislosti príliš silné, neviete ich zvládať, príliš vás ovládajú a sú zodpovedné za úzkosti, strach a stres, buďte nekompromisní, a navždy ich opustite. Ak sme niečím alebo niekým ovládaní, nemôžeme byť slobodní, a ak nie sme slobodní, nikdy nebudeme šťastní, spokojní a zdraví.


 

Nedostatok voľnočasových aktivít prinášajúcich psychike duševné naplnenie, regeneráciu, uvoľnenie a radosť

Objavte aktivity, ktoré robíte radi a prinášajú vám uvoľnenie a radosť zo života. Spomeňte si, čo ste si vždy priali, že budete raz robiť, keď budete mať čas a peniaze. Už to neodkladajte a začnite ich robiť hneď. Venujte týmto aktivitám toľko času, koľko môžete, a ak pre vás predstavujú prínos, neváhajte do nich investovať čas aj potrebné peniaze. Spievajte, tancujte, maľujte, píšte poéziu, čítajte knihy, hrajte na hudobný nástroj, venujte sa ručným prácam alebo sa len stretajte s priateľmi. Venovanie sa obľúbeným aktivitám vás zaplaví potrebnými hormónmi šťastia, ktoré majú nezastupiteľný význam pre zdravé fungovanie psychiky. Terapeutický účinok je zaručený.


 

Úzkostné myšlienky prameniace z našich sklamaní z minulosti, neistoty zo súčasnosti a strachu z budúcnosti

Naučte sa ovládať svoje myšlienky. Nevracajte sa ku sklamaniam z minulosti, len sa z nich raz a natrvalo poučte. Myšlienky na budúcnosť venujte výhradne plánovaniu a nie obavám a strachu z budúcnosti. Rozhodne sa ale naučte žiť v prítomnosti a svoju myseľ ponechajte vždy pokojnú, rozhodnú a sústredenú na magický moment prítomnosti, na to, čo práve robíte alebo vnímate.

 


 

Neschopnosť ekonomicky sa primerane zabezpečiť a nájsť účinné riešenia svojich každodenných problémov

Vaša ekonomická stabilita je nevyhnutná podmienka vašej psychickej pohody, ktorá je nevyhnutná, aby ste nežili v úzkostiach. Nie všetci musíme byť majstri v narábaní s financiami, a ak cítite, že toto nie je vaša parketa, poraďte sa radšej s odborníkom na financie. Ak si chcete pomôcť sám, pouvažujte či kupujete len to, čo naozaj potrebujete, či bývate primerane vašim finančným možnostiam a či zbytočne nestrácate peniaze kvôli záväzkom a závislostiam, ktoré vám nič dôležité do života neprinášajú.


 

Stanovovanie si nereálnych životných cieľov a pridŕžanie sa nereálnych očakávaní o fungovaní sveta

Rozhodne sa vyhýbajte životným sklamaniam prameniacim z nesplnených cieľov a očakávaní. Prinášajú zbytočné úzkosti, ktoré sú spúšťačom zdravotných problémov. Položte si otázku: Dosiahnutie akých cieľov je potrebné, aby ste žili šťastný s pokojný život? Položte na misky váh vaše ciele a potrebné úsilie na ich dosiahnutie, či náročnosť cieľov je v rovnováhe s tým, čo pre ich dosiahnutie musíte obetovať. A hlavne nezabudnite započítať faktor času, ako dlho budete na dosahovaní svojich cieľov musieť pracovať, a popri tom strácať veľa iného. Správne odhadnite svoj talent a vôľu, či sú dostatočné, aby ste napokon v dosiahnutí cieľa uspeli. Tiež si položte otázku, či vás neničia sklamania z toho, ako svet funguje, či nie ste príliš frustrovaný z toho, že všetko nejde pri dosahovaní vašich cieľov tak, ako ste očakávali. Ak budete k sebe úprimní spoznáte, pri čom ste si „naložili“ veľa, a čo ešte dokážete zvládnuť. A ak zistíte, že váš „náklad“ je priveľký, niečo z neho vyložte, alebo aspoň spomalte, aby ste mali silu vydržať a ísť ďalej.

 


 

Neschopnosť nájsť primárnu radosť zo života a svoje životné poslanie

Niekedy sa radosť zo života a naše životné poslanie môžu kvôli nešťastnej zhode okolností nakrátko vytratiť. Ak sa tak stane, úlohou človeka je zmobilizovať sa, objaviť svoje nové životné poslanie a novú radosť zo života. Je to základná podmienka toho, aby sme boli plní energie, žili v zdraví, a aby bol náš život naplnený a mal zmysel. Ak sa vám to dlhšie nedarí, je možné, že trpíte depresiami, a preto určite vyhľadajte pomoc life kouča či psychoterapeuta.

bottom of page