Celostná medicína

- poradenstvo v celostnej liečbe / komplexnej liečbe -

komplexna-medicina.jpg

Náš organizmus je v podstate veľmi dobre fungujúci a odolný systém, ktorý sa geneticky vyvíjal k svojej dokonalosti celé tisícročia. Za ideálnych podmienok môže človek žiť v dokonalom zdraví, ale ak organizmus dlhodobo vystavujeme nevhodným podmienkam v istom kritickom momente stráca svoju odolnosť a schopnosť samoregenerácie. Potom prichádzajú najrôznejšie zdravotné problémy, a ak za nimi nie je nevhodná genetická mutácia, vo veľkej väčšine prípadov sú spôsobené našim nevhodným správaním a myslením.

Za najčastejšími zdravotnými problémami, s ktorými prišli do našej ordinácie naši pacienti, boli v skutočnosti tzv. "prvotné spúšťače", ktoré ochromujú imunitný systém a schopnosť samoregenerácie organizmu. Tie najhlavnejšie sú:

  1. Nevhodná výživa, teda zloženie, frekvencia a množstvo prijímanej stravy

  2. Nevhodná alebo nedostatočná fyzická aktivita, ktorú by telo ku správnemu fungovaniu potrebovalo

  3. Stresujúce prostredie, situácie alebo stresujúce vzťahy na pracovisku, v škole či v rodine

  4. Nedostatok spánku a relaxu potrebného na dostatočnú regeneráciu organizmu

  5. Závislosti na veciach, peniazoch, majetku, práci, osobách, gamblingu, drogách, spoločenskom statuse a pod.

  6. Nedostatok voľnočasových aktivít prinášajúcich psychike duševné naplnenie, regeneráciu, uvoľnenie a radosť

  7. Úzkostné myšlienky prameniace z našich sklamaní z minulosti, neistoty zo súčasnosti a strachu z budúcnosti

  8. Neschopnosť nájsť svoje životné priority a životné poslanie

  9. Neschopnosť ekonomicky sa primerane zabezpečiť a nájsť účinné riešenia svojich každodenných problémov

  10. Stanovovanie si nereálnych životných cieľov a pridŕžanie sa nereálnych očakávaní o fungovaní sveta

 

Je dobré uvedomiť si, že tieto prvotné spúšťače zvyčajne fungujú nenápadne, dlhodobo, súčasne a v synergickom efekte. Pôsobením spúšťačov 3 až 10 sa organizmus dostáva do permenentného stresu a následnej úzkosti, ktoré postupne ochromujú imunitu a samoregeneračné schopnosti organizmu. Jeden spúšťač podporuje druhý, a tak spoločne znásobujú svoj deštrukčný vplyv na organizmus, ktorý rokmi môže napokon prerásť aj do veľmi závažných ochorení. Náš organizmus veľmi dlho znesie zlé podmienky, ale v istom kritickom momente sa v nejoslabenejších častiach ľudského tela vyvinie zdravotný problém ako informácia pre nás, že je čas v našom živote niečo zmeniť.

 

Na liečbu ochorení je vždy nevyhnutné v prvom rade využiť všetky možné overené postupy klasickej medicíny. Ak liečba nezaberá alebo nezaberá dostatočne účinne je užitočné klasickú liečbu podporiť energo-informačnou liečbou ako je akupunktúra či homeopatia, s ktorými máme bohaté skúsenosti a skvelé výsledky. Ak má ale pacient záujem natrvalo zbaviť sa nejakého zdravotného problému je tiež nevyhnutné, aby sa pozornosť sústredila aj na prvotné spúšťače, ktoré často stoja na úplnom začiatku väčšiny ochorení.

 

V ambulancii ACUS si rozhodne uvedomujeme dôležitý význam celostného pohľadu na zdravie pacienta, ale z hľadiska našich kapacít si nemôžeme dovoliť venovať celostnej liečbe či celostnej medicíne toľko času, koľko by každý pacient potreboval. Veríme ale, že naši pacienti intuitívne pochopia duchovný význam svojho ochorenia, uvedomia si jeho príčiny a sami nájdu spôsob ako klasickú a energo-informačnú liečbu podporiť pomocou nevyhnutnej zmeny životného štýlu a spôsobu myslenia.

 

Ak by ste mali záujem venovať sa intenzívne aj svojej celostnej liečbe, ste vnútorne pripravený na niektoré nevyhnutné zmeny v myslení a spôsobe svojho života, a ak potrebujete pri tom pomoc, doporučujeme vám, aby ste vyhľadali poradcu, ktorý vám s tým pomôže.

CESTA  POKRAČUJE

PORADENSTVO V CELOSTNEJ LIEČBE

Mgr. Peter Bánoš

Tel: 0905 329 536