top of page

Rehabilitačné vyšetrenie

rehabilitacne_vysetrenie-smirala-1000.jpg

Základným predpokladom správnej liečby je exaktná a včasná diagnostika. V rámci rehabilitačného vyšetrenia je dôležitý najmä podrobný kineziologický rozbor zameraný na diagnostiku funkčných a reflexných zmien. Je dôležité zamerať sa na svalovú dysbalanciu (skrátené a oslabené svaly), vyšetrenie pohybových stereotypov, myofasciálne zmeny, blokády kĺbov, svalové spazmy a trigger pointy.

bottom of page