top of page
  • Alica Švajková

Shiatsu terapia

Všetko stvorené sa zrodilo a je živé cez spojenie jin a jang“


I-ťing (iné názvy: Kniha premien, Čouské premeny; čín. 易经, pchin-jin: Yì Jīng, čín. 周易 – Čou-i, pchin-jin: Zhōuyì) je najstarší klasický čínsky text. Metaforicky popisuje kozmologické a filozofické predstavy. Sústreďuje sa na princíp dynamickej rovnováhy protikladov, evolúciu udalostí ako procesu a prijímanie nevyhnutnosti zmien.


Shizuto Masunaga (1925–1981) bol autor kníh a učiteľ shiatsu v Japonsku, hovorí, že ochorenie pochádza zo spôsobu života pacienta.

Pokiaľ chce človek porozumieť skutočnému liečebnému významu spojenia mysle a tela, musí rozpoznať energiu prúdiacu ľudským telom v dráhach nazývaných meridiány. Je to práca ako na fyzickom tele, tak aj na metabolickom a emocionálnom tele. Pri ošetrní shiatsu je základom dôvera vo vyliečenie ochorenia cez vlastnú silu vitality ošetrovaného. Jeho podstata bytia musí byť vždy posudzovaná prvoradne a musí jej byť dovolené sa prejaviť. Život reaguje negatívne na násilie a dôveryhodne na dôveru. Človek sa cez ošetrujúceho učí dôverovať v silu prirodzenosti a svojim vlastným fyzickým pocitom. Týmto sa klientova myseľ a telo otvárajú a jeho život je opäť schopný získať pôvodnú slobodu.


Cieľom orientálnej medicíny nie je len ošetrenie shiatsu, je to obnovenie harmónie klienta s prirodzenosťou. Na rozdiel od západnej medicíny sa tu neidentifikuje ochorenie podľa názvu cez klasifikáciou symptómov. Sleduje sa stav harmónie voči prirodzenosti, a túto nie je možné merať vyšetrovacími prístrojmi. Ide o vzťah k nehmatateľnému životu a cíteniu jednoty s prirodzenosťou, tu neexistuje žiadny iný diagnostický spôsob, iba cez vnímanie cítenia človeka s ktorým sa pracuje.Kde sa skrýva naše podvedomie

Miesto kde je uložená naša pamäť, skúsenosti s vonkajším svetom a spomienky na detstvo, teda naše podvedomie je ukryté v limbickom systéme, teda v strednej časti mozgu. Ten je tiež zodpovedný za naše inštinkty a emócie a je hlboko prepojený s autonómnym nervovým systémom. Stres, strach a úzkosť narušujú funkciu limbického systému, potláčajú funkcie autonomného nervstva a vnútornej sekrécie a znižujú imunitu, čo vedie k ochoreniu. Pri shiatsu terapii je limbický systém priamo ovplynený dotykom na koži, tlakom, zatiaľ čo klient relaxuje, uvoľńuje sa nerovnováha v tejto časti mozgu. Cez ošetrenie meridiánov je pacient povzbudený postaviť sa tvárou v tvár svojím problémom bez slovnej interpretácie. Okrem toho ozdravujúci priebeh terapie očisťuje podvedomie a podporuje klientov duchovný rast.Čo robia s nami naše myšlienky

...spustenie našich emócií je sprevádzané, či dokonca podmienené našimi myšlienkami...

Človek počas prejavovania pociťovania záporných citov, najmä hnevu a vystupňovanej nenávisti, preťažuje svoj systém a tým telo zosilňuje intenzitu fyzikálnych dejov, pretože tie city to potrebujú na svoje prejavenie. To však pre systém znamená zbytočné preťaženie a pre tkanivá tela nepotrebné aktvity, a tým aj ich opotrebenie a následne menšiu odolnosť. Samozrejmým následkom je väčšia náchylnosť na choroby a teda menšia obranyschopnosť. Tu sa zdalo, že pozitívne city nemajú také následky. Viac ako tisícročné závery dávnych odborníkov, najmä z Ázie, však dokazovali, že aj pozitívne city, ak nie sú dostatočne kontrolované vôľou človeka a teda sa prejavujú neúmerne silne, majú rovnako nebezpečné následky. ..... str. 19

MUDr. Teodor Rosinský, CSc., CHOROBY VYVOLANÉ SLOVAMI A MYŠLIENKAMI & malé eseje o veľkých slovách


Psychosomatika to dokazuje ...

Psychosomatika je vedný odbor, ktorý objavuje súvislosti medzi našou psychikou a telom. O psychike môžeme uvažovať ako o obrovskom priestore, ktorý zahŕňa všetko, na čo myslíme alebo čo prežívame. To všetko je v nás uložené, aj keď na to nemyslíme alebo si to nepamätáme. Navyše, ak sú takéto zážitky ohrozujúce, t. j. ak by mohli spôsobiť extrémny stres pre náš organizmus, naša snaha o zachovanie harmónie môže tieto zážitky potlačiť. Vtedy sa ozve telo a reaguje tým silnejšie, čím viac sa bránime prirodzenej reakcii.

Racionálne myslenie, ktoré je závislé na funkcii predného mozgu, je základom pre život v súčasnom materiálnom svete, je to naše ego. Jeho prílišná aktivita ale potlačuje funkciu stredného mozgu, teda naše inštinkty a emócie, vtedy je pre človeka obtiažne vyjadriť seba samého a pežívať plnohodnotne svoj život, vznikajú tak depresie a disharmónie. „Lidská vúle je darem i prokletím. Díky ní sme často nepřítelem sami sobě. Múžeme se rozhodovat. Toto právo většinou využíváme právě ve svúj neprospěch. Lidé jsou většinou výteční herci. Život je jedno velké divadlo. Prakticky nikdy nejsou sami sebou. Ke své škodě....“


Antonie Kremieňová, Síla myšlenky IV. Emocí k nemoci


122 views

Comments


bottom of page