top of page
  • MUDr. Jozef Šmirala

Krátko o čakrách a o cvičení na odstránenie energetických blokád v nich:


Čakry sú dôležité energetické centrá a miesta vstupu energie do tela. Ich úlohou je regulovať rovnováhu za účelom dosiahnutia zdravia (fyzického, energetického a psycho-informačného. V našom tele existuje 7 čakier:

  1. čakra (základná) – je medzi kostrčou, otvorom konečníka a genitáliami. Prislúchajú k nej kostrč, celá chrbtica a všetky kosti, ritný otvor, konečník a hrubé črevo, prostata a nadobličky. Farba čakry je červená.

  2. čakra (centrum krížov) – je v priestore pod pupkom a nad lonovou sponou. Prislúchajú k nej genitálie, pohlavné orgány (vaječníky a semenníky), obličky, močový mechúr, krv, lymfa a tráviace šťavy. Farba čakry je oranžová.

  3. čakra (čakra solárneho plexu (nervová pleteň)) – je dva prsty nad pupkom. Prislúchajú k nej slezina, žalúdok, pečeň, žlčník, pankreas, vegetatívny nervový systém). Farba čakry je žltá.

  4. čakra (srdcová) – uprostred hrude. Prislúchajú k nej dolná časť pľúc, srdce a krvný obeh. Farba čakry je zelená.

  5. čakra (krčná – komunikačné centrum) – vpredu je v oblasti štítnej chrupavky, vzadu jej zodpovedá celá šija. Prislúchajú k nej krk a šija, hlasivky, hrtan, štítna žľaza, prištítne telieska, horná časť pľúc. Farba čakry je svetlo modrá.

  6. čakra – tretie oko (oko múdrosti) - jeden prst nad koreňom nosa medzi obočiami. Prislúchajú k nej uši, oči, celá tvár, zuby, lebečné dutiny, hypofýza. Farba čakry je indigovo modrá.

  7. čakra (korunná - veľký mozog) – na temene hlavy. Prislúchajú k nej mozog, hypofýza, epifýza a celkovo duchovno (spiritualita). Farba čakry je fialová.

Čakry sú navzájom prepojené, ale najdôležitejšia je srdcová čakra ako centrum zvlášť komunikujúce so všetkými čakrami.

Meditačno-dychové cvičenie na odstránenie energetických blokád v čakrách:

Ide o jednoduché a veľmi účinné cvičenie. Veľká výhoda je že možno cvičiť bez ohľadu na vek a na fyzické predispozície. Cvičenie je určené na harmonizáciu energií (prány) v čakrách, prípadne na jej doplnenie. Toto meditačné a dychové cvičenie pôsobí veľmi blahodarne a okrem celkového pôsobenia lieči aj orgány patriace k jednotlivým čakrám (viď vyššie) a je veľmi vhodné napríklad pre ľudí trpiacich na depresie či ľudí chronicky vyčerpaných a celkovo akoby bez energie.

Nájdeme si kľudné a tiché miesto, pohodlne si ľahneme na chrbát alebo sadneme (buď s prekríženými nohami alebo sedíme na pätách). Zatvoríme oči, upokojíme svoju myseľ a svoj dych – treba docieliť aby sa tento stal rovnomerným a plynulým (dýchame najlepšie nosom) a chvíľu tak príjemne spočinieme.

Potom si zľahka priložíme dlane na oblasť prvej čakry. Muži najprv ľavú dlaň a na ňu dlaň pravú, ženy opačne najprv pravú a na ňu položia ľavú dlaň. Predstavujeme si ako z priložených dlaní do prvej čakry „svieti“ ako z lampy červené svetlo. Aspoň po dobu 10 uvoľnených nádychov a výdychov (ale kľudne aj dlhšie – pokiaľ nám je to príjemné) takto „svietime“ do hĺbky čakry a dýchame. Môžeme si aj uvedomovať aké orgány tým ovplyvňujeme (kostrč, konečník, prostata, anus).

Potom prejdeme na oblasť druhej čakry, už vieme ako má dlane muž a ako žena. V oblasti podbruška si predstavujeme ako „svietime“ oranžovým svetlom, ktoré preniká od podbruška do hĺbky až na chrbticu. V predstave tým liečime pohlavné orgány (vaječníky, semenníky), obličky a močový mechúr.

Nasleduje tretia čakra, dlane ktorých poradie sa nemení sú položené vo výške dvoch prstov nad pupkom. Tu po dobu 10 nádychov a výdychov „svietime“ do hĺbky žltým svetlom. Môžeme – ale nemusíme si uvedomiť že tam sú slezina, žalúdok, pečeň, žlčník a pankreas.

V oblasti štvrtej čakry teda uprostred hrude „svietime“ aspoň počas 10 dychov zeleným svetlom. Môžeme myslieť na srdce pľúca a všetko čo je v hrudi - akoby cez hrudník svetlo prenikalo až na hrudnú chrbticu.

Pri piatej čakre položíme dlane zozadu na oblasť šije. Muž najprv ľavú a na ňu pravú, žena opačne. Cítime ako svetlomodrá farba z dlaní preniká od svalov šije, ide cez krčnú chrbticu k hlasivkám, hrtanu, štítnej žľaze a prištítnym telieskam. Zotrváme kľudne aj dlhšie než 10 dychov.

Pokiaľ ide o šiestu čakru - tretie oko, dlane priložíme na koreň nosa kam „svietime“ indigovo modrým svetlom. Takto ovpyvňujeme uši, oči, celú tvár, zuby, lebečné dutiny, hypofýzu a všetky štruktúry ktoré sú v tejto oblasti.

Siedmu čakru harmonizujeme priložením dlaní na temeno hlavy z ktorých vyžaruje fialové svetlo. Toto preniká zhora do celého mozgu až k hypofýze, zotrvať tak treba aspoň 10 nádychov a výdychov, lepšie aj viac. Tým cvičenie ukončíme.

Pri cvičení sa neponáhľame, upriamujeme pozornosť len na danú čakru. Ak nemáme dostatok času ošetriť všetkých 7 čakier zameriame sa aspoň na problematickú čakru ale vždy aj na čakru srdca (4. čakru).

Po pravideľnom kvalitne prevedenom cvičení (najlepšie denne, no aspoň 3x týždenne) by ste mali mať pocit dostatku energie a celkového osvieženia telesného aj psychického.

Je treba ešte dodať že niekedy behom cvičenia alebo aj po ňom dochádza k ozdravným reakciám ktoré poznáme aj z iných prírodných terapií. Napríklad ak máte problémy s pankreasom alebo žalúdkom či žlčníkom po prečistení a zharmonizovaní tretej čakry môže dôjsť k prechodnému miernemu zhoršeniu stavu. Tejto reakcie by sme sa ale určite namali zľaknúť. Niekedy zažijeme aj uvoľnenie emócií spojených s plačom či smiechom – tieto reakcie by sme tiež nemali potlačovat lebo ide o účelnú samoreguláciu.

16,792 views
bottom of page